Metròpoli- Entrevista Magali Dalix. Secció medecina.