No ens hem d’entrenar per a l’estiu, sinó per a la vida