Magali Digalix. Força, foc, passió, treball, esforc, constancia, dedicació.